Våre båter transporterer fiskefôr fra Skrettings fabrikker ut til oppdrettsanlegg langs norskekysten.

Mye av fiskefôret blir fraktet i sekker, mens de nye båtene kjører bulk og blåser fôret ved hjep av luft ved lossing.

MV Eidsvaag Polaris ble den første båten i rederiet som transporterer fôret i bulk. Dette innebærer at man unngår bruk av emballasje (storsekk).

www.skretting.no