Miljøfyrtårn

Som det første og foreløpig eneste fraktebåt-rederiet i Norge, kan vi med stolthet si at vi er miljøfyrtårn sertifiserte.

Etter mye hardt arbeid og fokus rettet mot miljø, fikk vi vårt sertifikat utstedt 31.03.2017. Dette er vi svært stolte av.  Som miljøfyrtårnsertifisert må man dokumentere sin miljøinnsats og vise at man tar samfunnsansvar. Kravene som må innfris er bransjetilpasset. Disse går like mye på krav til arbeidsmiljø som til hvordan man påvirker det ytre miljøet.

Eidsvaag AS har daglig fokus på miljøet. Nå tenkes det miljø i alt vi gjør, fra matlaging på båtene til hvilke materialer vi bruker i administrasjonsbygningen. Kildesortering, arbeidsmiljø, bruk av verneutstyr, det å ivareta alle ansattes fysiske og psykiske helse. Fokus på drivstoffreduserende tiltak og energibesparende tiltak.
Alt dette har blitt en naturlig del av vår hverdag og vi jobber kontinuerlig med å bli enda bedre.

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Les hvordan stiftelsen ble opprettet.

Det er fantastisk å kunne gratulere Eidsvaag AS med denne sertifiseringen. De pløyer vei for andre og viser et miljøansvar. Det sies at de som får miljøsertifisering er framtidsvinnerne. Berit Flåmo, ordfører Frøya