Sponsing

Eidsvaag AS ønsker å systematisere sine sponsorbidrag gjennom å innføre faste søknadsrunder to ganger i året.
Vi ønsker et livskraftige lokalsamfunn. Sponsorvirksomhet i nærmiljøet er ett eksempel på hvordan vi ønsker å bidra til et godt bomiljø med et bredt spekter av kultur-, idretts- og fritidstiltak.

Retningslinjer for sponsorstøtte
Vi ønsker å bidra til tiltak som fremmer utvikling, trivsel og positivt engasjement i de områder vi er representert.

Eidsvaag AS har dermed innført to årlige søknadsrunder for sponsorstøtte.

Våre kriterier
Vi gir primært støtte i form av sponsing til tiltak som fremmer lokal aktivitet innenfor idrett, kultur og ideelle formål. Her vil vi vektlegge tiltak som:

  • Prioriterer barn og ungdom
  • Er basert på lokal aktivitet i det nærområdet vi er lokalisert
  • Når ut til flest mulig i lokalsamfunnet

Søknadens innhold
Skriftlig søknad der aktiviteten det søkes støtte til beskrives med innhold, omfang og tid aktiviteten skjer. Kort beskrivelse av søker.

  • Beløp det søkes om må spesifiseres.
  • Plan for profilering av Eidsvaag AS innenfor aktiviteten.

Klasseturer etc. støttes ikke.

Vi behandler kun skriftlige søknader, og kun ved den halvårlige behandlingsrunden.
Søknader sendes til post@eidsvaag.no
Søknadene vil bli behandlet innen utgangen av april og september.