Om Eidsvaag

Rederiet ble startet i 1995 da all fôrtransport skulle over fra vei til sjø.
Samarbeidet med Skretting stammer tilbake til 1981 da Per Eidsvaag startet med distriktslager på Frøya.
I 2001 inngikk Eidsvaag AS en lengre fraktavtale med Skretting AS, om uttransport av alt fiskefor sjøveis i Norge.
Rederiet opererer en moderne flåte med 7 selveide og innleide fartøy.

Fakta om Eidsvaag

  • I 2017 fraktet vi ca 500.000 tonn fiskefõr ut til kundene.
  • Vi transporterer fiskefôr i Norge og Island, på vegne av Skretting AS.
  • Vi har i dag ca 70 ansatte.
  • Vi har syv skip som går i fast rute til Skrettings kunder over hele landet, samt til kunder på Island.