Stillingsannonse

Skipsfører, Overstyrmann, Maskinsjef, 1. Maskinist, Kokekyndige/Lettmatroser, Matroser, Kadetter (dekk og maskin), Lærlinger (dekk og maskin) VI SØKER PERSONER MED: Godkjente sertifikater for gjeldende stilling Ferdighetssertifikat; Sjøfolk med særlige sikringsplikter (ISPS) Gyldig helseattest for sjøfolk Oppdaterte sikkerhetskurs ihht. STCW 2010 Kjennskap til TM-master Erfaring fra fôrfrakt/brønnbåt er ønskelig PERSONLIGE EGENSKAPER:  Målbevisst Selvstendig Strukturert Fleksibel Evne til … Les mer Stillingsannonse

Fiskefôrprodusentene Cargill og Skretting inngår transportsamarbeid for klimaet

Fiskefôrprodusentene Cargill og Skretting skal samarbeide om transport av fiskefôr i Norge under navnet Fjordfrende. I stedet for at et skip med Cargills EWOS‐fôr seiler rett bak et skip med Skretting‐fôr langs norskekysten, vil nå fôr fra begge selskapene fraktes på de samme skipene. Dette vil begrense skipstrafikken og redusere utslippene av klimagasser med en … Les mer Fiskefôrprodusentene Cargill og Skretting inngår transportsamarbeid for klimaet