Cargill og Skretting inngår transportsamarbeid for klimaet

Skretting og EWOS har bestemt at de fra februar 2019 skal ha felles utlogistikk
fra sine 6 fabrikker i Norge. De to selskapene har valgt å gi Eidsvaag AS ansvaret
for planlegging og håndtering av denne transporten. Dette er forhandlinger
som har pågått over lengre tid, og vi i Eidsvaag er stolt og beæret over denne
muligheten.
Vår logistikkavdeling i Kristiansund vil få ansvaret for å tilrettelegge felles
logistikk til Skretting og EWOS.
Vi blir den felles planleggingssentralen og får hele ansvaret for planlegging og
håndtering av transporten for begge selskapene.

Les mer