Om Eidsvaag

Eidsvaag AS er et familieeid rederi med tilhold på Frøya i Trøndelag.

Rederiet ble startet i 1995 da all fôrtransport skulle over fra vei til sjø.
Samarbeidet med Skretting stammer tilbake til 1981 da Per Eidsvaag startet med distriktslager på Frøya.
I 2001 inngikk rederiet en lengre fraktavtale med Skretting AS, om uttransport av alt fiskefor sjøveis i Norge.
Rederiet opererer en moderne flåte med 7 selveide og innleide fartøy.

Fakta om Eidsvaag

  • I 2017 fraktet vi ca 500.000 tonn fiskefõr ut til kundene.
  • Vi transporterer fiskefôr i Norge, på vegne av Skretting.
  • Vi har i underkant av hundre ansatte.
  • Vi har syv skip som går i fast rute til Skrettings kunder over hele landet.